Struktura të dhënash

Ilia Ninka

1,200 L

Publisher: Albas

Sasia:

  • Code:030305

  • Availability:875

  • VAT is included in the price!

Authors:Ilia Ninka
Description:Kur flasim për strukturë të të dhënave, duhet të kemi parasysh jo vetëm mënyrën e organizimit të të dhënave në kujtesën qendrore (RAM) ose në diskun e ngurtë (Hard Disk) por edhe ndikimin e tyre në mënyrën e koncetimit të algoritmit.

Strukturimi i goditur i të dhënave krijon mundësi për ndërtimin e algoritmeve sa më efektive. Mund të thuhet se strukturimi i të dhënave dhe algoritmi i përdorur për ndërtimin e programit, ndikojnë dukshëm te njëri tjetri. Një strukturim i caktuar i të dhënave, në njëfarë mase, përcakton edhe një algoritëm, si dhe anasjelltas, një algoritëm patjetër nënkupton një strukturim të të dhënave që ai përpunon.

Publisher:Albas
Year:2016
Pages:252
ISBN:978-9928-02-703-0
Tiranë:Shipping costs 200 Lekë, arrives in 24 hours.
Rrethe:Shipping costs 400 Lekë, arrives in 48 hours.
Balkans:Shipping costs 6 Euro, arrives in 3-5 Days.
Europe:Shipping costs 6 Euro, arrives in 6-8 Days.