Lojë me gjëegjëza

Albas

900 L

Publisher: Albas

Sasia:

  • Code:030082

  • Availability:29

  • VAT is included in the price!

Authors:Albas
Description:Në faqet e librit “Lojë me gjëegjëza” do të gjeni një sërë gjëegjëzash të ilustruara me ngjyra, të cilat ngacmojnë logjikën e fëmijëve dhe i nxisin ata të gjejnë përgjigjet. Gjëegjëzat e këtij libri lidhen me sendet që ata i hasin ose jo në jetën e përditshme, si: lodrat, orenditë shtëpiake, mjetet e udhëtimit, dukuritë njerëzore e ato natyrore etj., duke dalluar karekteristikat më të veçanta të tyre. Me anë të lapsit magjik (që di gjithçka), ata mund të vërtetojnë menjëherë, nëse përgjigjet e tyre janë ose jo të sakta. Për ta bërë lojën sa më interesante, janë disa variante, ndërmjet të cilave duhet zgjedhur përgjigjja e duhur.
Publisher:Albas
Year:2012
Translated by:Sofiana Filipi
Pages:30
ISBN:978-9989-108-93-8
Tiranë:Shipping costs 200 Lekë, arrives in 24 hours.
Rrethe:Shipping costs 400 Lekë, arrives in 48 hours.
Balkans:Shipping costs 6 Euro, arrives in 3-5 Days.
Europe:Shipping costs 6 Euro, arrives in 6-8 Days.

Related Products