Mitologjia

Luis Tomas Melgar Valero

1,000 L

Publisher: Albas

Sasia:

  • Code:030566

  • Availability:1182

  • VAT is included in the price!

Authors:Luis Tomas Melgar Valero
Description:Mitologjia është tërësia e miteve të krijuara nga njerëzit në lashtësi, me të cilat ata shpjegonin dukuritë natyrore, sëmundjet, marrëdheniet personale dhe familjare, luftërat... Në këtë vëllim janë përmbledhur mitet më të shquara të disa kulturave, shumë prej të cilave kanë karakteristika të përbashkëta, edhe pse janë krijuar në disa kontinente të ndryshme. Mitet janë dhënë shkurtimisht dhe nxirren në pah veçoritë e tyre dalluese. Gjithashtu jepen pamje që identifikojnë personazhin mitik dhe emri i tij korrespondues në kulturat e tjera. Në fund të vëllimit ka një tregues emëror të personazheve mitike, me emrat që kanë ato në kultura të ndryshme, si: greke, romake, egjiptiane, hinduse, kineze, amerikane etj.
Publisher:Albas
Translated by:Viola Dona
Year:2015
Pages:130
ISBN:978-608-237-024-8
Tiranë:Shipping costs 200 Lekë, arrives in 24 hours.
Rrethe:Shipping costs 400 Lekë, arrives in 48 hours.
Balkans:Shipping costs 6 Euro, arrives in 3-5 Days.
Europe:Shipping costs 6 Euro, arrives in 6-8 Days.