Art Pamor 6 (digital)

120 L

Art Pamor 6 për klasën e 6-të të shkollës 9-vjeçare...

Art Pamor 7 (digital)

120 L

Art Pamor 7 për klasën e 7-të të shkollës 9-vjeçare...

Art Pamor 8 (digital)

120 L

Art Pamor 8 për klasën e 8-të të shkollës 9-vjeçare...

Çelësi i njohurive 5

530 L

Për mësuesitKy libër synon të ndihmojë nxënësit të kujtojnë dhe sistemojnë njohuritë e marra ne lënd..

Dituri Natyre 5 (digital)

120 L

Dituri Natyre 5 për klasën e 5-të të shkollës 9-vjeçare...

Gjuha shqipe 7 (digital)

240 L

Gjuha shqipe 7 për klasën e 7-të të shkollës 9-vjeçare...

Gjuha shqipe 8 (digital)

240 L

Gjuha shqipe 8 për klasën e 8-të të shkollës 9-vjeçare...

Gjuha shqipe 9 (digital)

480 L

Gjuha shqipe 9 për klasën e 9-të të shkollës 9-vjeçare...

Gjuhë Shqipe 6 (digital)

240 L

Gjuhë shqipe 6 për klasën e 6-të të shkollës 9-vjeçare...

Histori 6 (digital)

120 L

Histori 6 për klasën e 6-të të shkollës 9-vjeçare...

Histori 7 (digital)

120 L

Histori 7 për klasën e 7-të të shkollës 9-vjeçare...

Histori 8 (digital)

120 L

Historia 8 për klasën e 8-të të shkollës 9-vjeçare...

Histori 9 (digital)

120 L

Histori 9 për klasën e 9-të të shkollës 9-vjeçare...

Kimia 9 (digital)

240 L

Kimia 9 për klasën e 9-të të shkollës 9-vjeçare...

Matematika 7 (digital)

240 L

Matematika 7 për klasën e 7-të të shkollës 9-vjeçare...

Matematika 8 (digital)

240 L

Matematika 8 për klasën e 8-të të shkollës 9-vjeçare...

Qytetaria 7 (digital)

120 L

Qytetaria 7 për klasën e 7-të të shkollës 9-vjeçare...

Qytetaria 8 (digital)

120 L

Qytetaria 8 për klasën e 8-të të shkollës 9-vjeçare...

Qytetaria 9 (digital)

120 L

Qytetaria 9 për klasën e 9-të të shkollës 9-vjeçare...

Do not miss the latest news!

Receive information about promotional offers, announcements of new releases and events.