Teoria moderne letrare dhe tekstet antike

Thomas A. Schmitz

1,350 L

Publisher: Albas

Sasia:

  • Code:030575

  • Availability:557

  • VAT is included in the price!

Authors:Thomas A. Schmitz
Description:Një parashtrim i qartë dhe tërheqës i disa prej lëvizjeve më të rëndësishme të teorive letrare moderne, duke përfshirë këtu: formalizmin rus, strukturalizmin, narratologjinë, dekonstruksionin, studimin e gjinive, historicizmin e ri etj. Veçori e këtij libri është mënyra se si qëndrimi teorik i secilit kapitull futet në kontekstin e studimeve klasike. Po kështu, bibliografia e gjerë e bën këtë libër një burim të vlefshëm për çdo student dhe studiues të fushës.

Një libër që u vlen studentëve, po aq dhe atyre që tashmë janë diplomuar.

Publisher:Albas
Translated by:Prof. ass. dr. Vjollca Osja, Dr. Edlira Tonuzi Macaj
Year:2019
Pages:304
ISBN:978-9928-282-68-2
Tiranë:Shipping costs 200 Lekë, arrives in 24 hours.
Rrethe:Shipping costs 400 Lekë, arrives in 48 hours.
Balkans:Shipping costs 6 Euro, arrives in 3-5 Days.
Europe:Shipping costs 6 Euro, arrives in 6-8 Days.

Do not miss the latest news!

Receive information about promotional offers, announcements of new releases and events.