Abetare

Abetare

1,000 L

Libri Abetare për klasën e 1-rë të shkollës 9-vjeçare...

Art Pamor 3

Art Pamor 3

350 L

Fletore pune për klasën e 3-të të arsimit fillor...

Art Pamor 4

Art Pamor 4

350 L

Fletore pune për klasën e 4-të të arsimit fillor...

Art Pamor 5
New

Art Pamor 5

350 L

Fletore pune për klasën e 5-të të arsimit fillor...

Art Pamor 6

Art Pamor 6

197 L

Art Pamor 6 për klasën e 6-të të shkollës 9-vjeçare...

Art Pamor 7

Art Pamor 7

188 L

Art Pamor 7 për klasën e 7-të të shkollës 9-vjeçare...

Art Pamor 8

Art Pamor 8

212 L

Art Pamor 8 për klasën e 8-të të shkollës 9-vjeçare...

Arte. Art Pamor 10

Arte. Art Pamor 10

253 L

Arte. Art Pamor 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Arte. Muzikë 10

Arte. Muzikë 10

253 L

Arte. Muzikë 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Arte. Teatër 10

Arte. Teatër 10

253 L

Arte. Teatër 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Atlas Gjeografik

Atlas Gjeografik

1,000 L

Libri Atlas Gjeografik..

Atlas Gjeografik (për shkollat)

Atlas Gjeografik (për shkollat)

350 L

Atlas Gjeografik për shkollat 9-vjeçare dhe të mesme..

Atlas i anatomisë

Atlas i anatomisë

800 L

Kjo vepër i drejtohet nxënësve, studentëve, kujt do lexues që kohë pas kohe i nevojiten njohuri nga ..

Atlas i biologjisë

Atlas i biologjisë

800 L

Qëllimi i kësaj vepre është që t'i japë lexuesit, nxënësit dhe atij që kohë pas kohe bën konsultime ..

Atlas i historisë (për shkolla)

Atlas i historisë (për shkolla)

750 L

Atlasi përfshin historinë e përgjithshme dhe historinë kombëtare. Pjesa që i përket historisë së për..

Atlas i zoologjisë

Atlas i zoologjisë

800 L

Qëllimi i kësaj vepre është që t'i ofroj lexuesit, nxënësit dhe atij që kohë pas kohe e lexon këtë v..

Atlas themelor i astronomisë

Atlas themelor i astronomisë

800 L

Qëllimi i kësaj vepre është t'i japë lexuesit, nxënësit dhe atij që kohë opa kohe bën konsultime shk..

Atlas themelor i botanikës

Atlas themelor i botanikës

800 L

Ky atlas, i mbushur me të dhëna, kombinon fotografi tërheqëse dhe ilustrime me tekst të qartë, për t..

Atlas themelor i ekologjisë

Atlas themelor i ekologjisë

800 L

Qëllimi i këtij botimi është që lexuesit, nxënësit dhe atij që kohë pas kohe do ta shfrytëzojë, t'i ..

Atlas themelor i eksplorimeve dhe shpikjeve

Atlas themelor i eksplorimeve dhe shpikjeve

800 L

Ky atlas synon të paraqesë një sintezë të arritjeve shkencore, teknike dhe kulturore si dhe zbulimet..

Do not miss the latest news!

Receive information about promotional offers, announcements of new releases and events.