Gjuha shqipe 5

Gjuha shqipe 5

570 L

Gjuha shqipe 5 për klasen e 5-të të shkollës 9-vjeçare...

Gjuha shqipe 7

Gjuha shqipe 7

450 L

Gjuha shqipe 7 për klasën e 7-të të shkollës 9-vjeçare...

Gjuha shqipe 8

Gjuha shqipe 8

410 L

Gjuha shqipe 8 për klasën e 8-të të shkollës 9-vjeçare...

Gjuha shqipe 9

Gjuha shqipe 9

530 L

Gjuha shqipe 9 për klasën e 9-të të shkollës 9-vjeçare...

Gjuhë Shqipe 6

Gjuhë Shqipe 6

580 L

Gjuhë Shqipe 6 për klasën e 6-të të shkollës 9-vjeçare...

Histori 10

Histori 10

470 L

Histori 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Histori 6

Histori 6

230 L

Histori 6 për klasën e 6-të të shkollës 9-vjeçare...

Histori 7

Histori 7

320 L

Histori 7 për klasën e 7-të të shkollës 9-vjeçare...

Histori 8

Histori 8

300 L

Histori 8 për klasën e 8-të të shkollës 9-vjeçare...

Histori 9

Histori 9

320 L

Histori 9 për klasën e 9-të të shkollës 9-vjeçare...

Histori me zgjedhje 12

Histori me zgjedhje 12

847 L

Histori me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Historia 11

Historia 11

360 L

Historia 11 për klasën e 11-të të shkollës së mesme...

Historia 4

Historia 4

150 L

Historia 4 për klasën e 4-t të shkollës 9-vjeçare...

Kimia 10-11 Pjesa I & Pjesa II

Kimia 10-11 Pjesa I & Pjesa II

900 L

Kimia 10-11 pjesa e parë dhe pjesa e dytë për klasën e 10-të dhe 11-të të shkollës së mesme...

Kimia 9

Kimia 9

320 L

Kimia 9 për klasën e 9-të të shkollës 9-vjeçare...

Leksione për antropologjinë kulturore

Leksione për antropologjinë kulturore

800 L

Mitet dhe ritet janë të lidhura, midis vedi, ngushtësisht. Në të vërtetë, nuk ka rit që të mos jetë ..

Letërsi - Ab initio

Letërsi - Ab initio

1,000 L

Libri është konceptuar me dy pjesë kryesore në funksion të njëra-tjetrës. Pjesët teorike shtjellojnë..

Letërsia 10

Letërsia 10

470 L

Letërsia 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Letërsia 11

Letërsia 11

590 L

Letërsia 11 për klasën e 11-të të shkollës së mesme...

Letërsia 12

Letërsia 12

700 L

Letërsia 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Do not miss the latest news!

Receive information about promotional offers, announcements of new releases and events.