Atlas themelor i filozofisë

Atlas themelor i filozofisë

800 L

Ky Atlas është një vepër, me të cilën këshillohesh, si dhe një mjet me vlerë për t'u orientuar si të..

Atlas themelor i fizikës dhe i kimisë

Atlas themelor i fizikës dhe i kimisë

800 L

Qëllimi i kësaj vepre është që t'i japë lexuesit, nxënësit dhe atij që kohe pas kohe bën konsultime ..

Atlas themelor i Fiziologjisë

Atlas themelor i Fiziologjisë

800 L

Ky atlas i mbushur me informacion, kombinon foto, diagrame, tabela e ilustrime me një tekst të qartë..

Atlas themelor i gjeografisë fizike

Atlas themelor i gjeografisë fizike

800 L

Ky atlas bashkon tekstin, fotografitë me ngjyra dhe ilustrimet e gjalla për të përshkruar pjesët e T..

Atlas themelor i historisë së artit

Atlas themelor i historisë së artit

800 L

Kjo vepër ofron për lexuesin dhe publikun e interesuar një sintezë të shfaqjeve artistike, te cilat ..

Atlas themelor i historisë së botës

Atlas themelor i historisë së botës

800 L

Qëllimi i këtij atlasi të historisë botërore është të japë një përmbledhje të rrugës që ka përshkuar..

Atlas themelor i Politikës

Atlas themelor i Politikës

800 L

Atlasi i Politikës prezanton në një mënyrë interesante një pamje të përgjithshme të institucioneve d..

Atlas themelor për religjionet

Atlas themelor për religjionet

800 L

Ky vëllim jep në një mënyrë të kuptueshme dhe me ilustrime të shumta një përmbledhje të historisë sh..

Biologjia 10-11 Pjesa I & Pjesa II

Biologjia 10-11 Pjesa I & Pjesa II

918 L

Biologjia 10-11 pjesa e parë dhe pjesa e dytë për klasën e 10-të dhe 11-të të shkollës së mesme...

Biologjia me zgjedhje 12

Biologjia me zgjedhje 12

1,436 L

Biologjia me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Çelësi i gjuhës shqipe për Provimin Kombëtar (cikli 9-vjeçar)

Çelësi i gjuhës shqipe për Provimin Kombëtar (cikli 9-vjeçar)

600 L

Çelësi i gjuhës shqipe për ciklin 9-vjeçar...

Çelësi i letërsisë dhe gjuhës shqipe për maturën shtetërore (e re)

Çelësi i letërsisë dhe gjuhës shqipe për maturën shtetërore (e re)

750 L

Me qëllim që të shmangni frikën, e cila vjen nga emocionet e provimeve, duhet ta kuptoni se nuk ësht..

Çelësi i njohurive 5

Çelësi i njohurive 5

550 L

Për mësuesitKy libër synon të ndihmojë nxënësit të kujtojnë dhe sistemojnë njohuritë e marra ne lënd..

Dituri Natyre 1

Dituri Natyre 1

328 L

Dituri Natyre 1 për klasën e 1-rë të shkollës 9-vjeçare...

Dituri Natyre 2

Dituri Natyre 2

328 L

Dituri Natyre 2 për klasën e 2-të të shkollës 9-vjeçare...

Edukim për shoqërinë 1

Edukim për shoqërinë 1

253 L

Edukim për shoqërinë 1 për klasën e 1-rë të shkollës 9-vjeçare...

Edukim për shoqërinë 2

Edukim për shoqërinë 2

181 L

Edukim për shoqërinë 2 për klasën e 2-të të shkollës 9-vjeçare...

Edukimi figurativ 1

Edukimi figurativ 1

350 L

Fletore pune për klasën e 1-rë të arsimit fillor...

Edukimi figurativ 2

Edukimi figurativ 2

350 L

Fletore pune për klasën e 2-të të arsimit fillor...

Edukimi figurativ 3

Edukimi figurativ 3

350 L

Fletore pune për klasën e 3-të të arsimit fillor...

Mos humbisni të rejat e fundit!

Merrni informacione rreth ofertave promocionale, publikimeve të reja.