NTC - Rradhitëse Matematika

NTC - Rradhitëse Matematika

850 L

Lodra “NTC – Radhitëse Matematika” përbëhet nga 9 pjesë. Secila pjesë është një minipazëll që ka tri..

NTC - Rradhitëse Numrat

NTC - Rradhitëse Numrat

850 L

Lodra NTC – Radhitëse Numrat përbëhet nga nëntë pjesë. Secila pjesë është një minipazëll që ka dy në..

Numrator

Numrator

1,200 L

Mjet didaktik me të cilin fëmija mëson përfaqësimin konceptual të numrave, numrin e ulët, njësitë dh..

Numrator i madh

Numrator i madh

2,320 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Ora edukative me magnet
New

Ora edukative me magnet

2,350 L

Tabelë prej druri me mundësi të shumta për të luajtur. Në thelb lodrat janë magnet që përdoren në të..

Ora me forma gjeometrike

Ora me forma gjeometrike

1,970 L

Fëmijët nëpërmjet kësaj loje mund të: mësojnë numrat dhe orën, mësojnë format dhe ngjyrat dhe mund t..

Orë dore

Orë dore

350 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Orë dore

Orë dore

190 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Pazëll - Derri (12 elementë)

Pazëll - Derri (12 elementë)

330 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Pazëll - Djali (12 elementë)

Pazëll - Djali (12 elementë)

330 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Pazëll - Kafshët e egra (6•4 elementë)

Pazëll - Kafshët e egra (6•4 elementë)

720 L

Kuti druri me 3 minipazëll me 4 elemente secili me kafshë të ndryshme...

Pazëll - Kafshët shtëpiake (6•4 elementë)

Pazëll - Kafshët shtëpiake (6•4 elementë)

720 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Pazëll - Kali (12 elementë)

Pazëll - Kali (12 elementë)

330 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Pazëll - Makina (12 elementë)

Pazëll - Makina (12 elementë)

330 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Pazëll - Qeni (12 elementë)

Pazëll - Qeni (12 elementë)

330 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Pazëll - Treni (12 elementë)

Pazëll - Treni (12 elementë)

330 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Pazëll - Vajza (12 elementë)

Pazëll - Vajza (12 elementë)

330 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Pazëll në kuti - Stinët (2 elementë, 8 motive)

Pazëll në kuti - Stinët (2 elementë, 8 motive)

330 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Pazëll Vishe Arushen

Pazëll Vishe Arushen

590 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Pazëll Vishe Arushin

Pazëll Vishe Arushin

590 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..