Futboll

Futboll

4,200 L

Minikalçetoja ëstë një lojë e cila zhvillon një spektër të gjërë aftësisht te fëmijët. Këto aftësi n..

Harmonika

Harmonika

840 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Kali lëkundës
New

Kali lëkundës

6,770 L

Të gjitha lodrat përmbushin kriteret më të larta të cilësisë dhe sigurisë. Lodrat janë të testuara d..

Kamion druri me makina (12 elementë)

Kamion druri me makina (12 elementë)

2,330 L

Nëpërmjet kësaj loje fëmija: zhvillon aftësitë motorike, mëson ngjyrat, familjarizohet me format, zh..

Kamioni i punëtorit me vegla

Kamioni i punëtorit me vegla

4,300 L

Të gjitha lodrat përmbushin kriteret më të larta të cilësisë dhe sigurisë. Lodrat janë të testuara d..

Kamioni me figura gjeometrike (1 deri në 5)
New

Kamioni me figura gjeometrike (1 deri në 5)

2,320 L

Fëmijët nëpërmjet kësaj loje: zhvillojnë aftësitë motorike, prezantohen me ngjyrat, familjarizohen m..

Kamioni perzjerës i mjeteve didaktike

Kamioni perzjerës i mjeteve didaktike

3,150 L

Të gjitha lodrat përmbushin kriteret më të larta të cilësisë dhe sigurisë. Lodrat janë të testuara d..

Kornizë

Kornizë

330 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Ksilofon

Ksilofon

1,240 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Ksilofon me ngjyra

Ksilofon me ngjyra

1,240 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Kuba në kovë (100 copë)

Kuba në kovë (100 copë)

2,450 L

Janë lodër ideale për zhvillimin e imagjinatës, kreativitetit intelektual dhe aftësitë motorike te f..

Kuba në kovë (40 copë)

Kuba në kovë (40 copë)

1,250 L

Janë lodër ideale për zhvillimin e imagjinatës, kreativitetit intelektual dhe aftësitë motorike te f..

Kuba në kovë (50 copë)

Kuba në kovë (50 copë)

1,540 L

Janë lodër ideale për zhvillimin e imagjinatës, kreativitetit intelektual dhe aftësitë motorike te f..

Kube - Ferma (15 kube)

Kube - Ferma (15 kube)

1,100 L

Pino kube të ilustruara që mund të kombinohen në 6 mënyra, fotografi të ndryshme kafshësh në fermë. ..

Kube - Kafshët (9 kube)

Kube - Kafshët (9 kube)

800 L

PINO kube të ilustruara që mund të kombinohen në 6 mënyra, fotografi të ndryshme kafshësh. Loja zhvi..

Kube - Kafshët e gëzuara (16 kube)

Kube - Kafshët e gëzuara (16 kube)

1,900 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Kube - Kafshët e gëzuara (9 kube)

Kube - Kafshët e gëzuara (9 kube)

800 L

PINO kube të ilustruara që mund të kombinohen në 6 mënyra, fotografi të ndryshme kafshësh në lojë. L..

Kube - Përralla (15 kube)

Kube - Përralla (15 kube)

1,100 L

PINO kube të ilustruara që mund të kombinohen në 6 mënyra, fotografi të përrallave që pëlqejnë fëmij..

Kube - Përralla (9 kube)

Kube - Përralla (9 kube)

800 L

PINO kube të ilustruara që mund të kombinohen në 6 mënyra, fotografi të përrallave që pëlqejnë fëmij..

Kube Didaktike

Kube Didaktike

2,800 L

Kube didaktike janë një lodër e shkëlqyer për njohjen e formave dhe ngjyrave, si dhe për zhvillimin ..