Stilistika e gjuhës shqipe dhe pragmatika

Xhevat Lloshi

1,000 L

Publisher: Albas

Sasia:

  • Code:030292

  • Availability:182

  • VAT is included in the price!

Authors:Xhevat Lloshi
Description:Që nga viti 1977 në degën e letërsisë e të gjuhës shqipe të Fakultetit të Historisë e Filologjisë ka nisur të jepet si lëndë më vete stilistia e shqipes. Për këtë u përgatit dhe teksti përkatës me titullin “Njohuri për stilistikën e gjuhës shqipe”, që u botua më 1987 nga Universiteti i Tiranës dhe u ribotua më 1988 në Prishtinë nga RILINDJA. Përpara tij ishte përgatitur edhe një tekst me degën e gazetarisë në Fakultetin e Shkencave Politike-juridike, që ishte botuar më 1977 me titullin “Gjuha, stili dhe redaktimi në shtyp”, pasi kishte që më 1971 të jëpëj kjo lëndë mësimore. Ndërsa më 1997-1998 krahas stilistikës u shtua edhe një kurs i shkurtër i pragmatikës. Ndëkaq edhe teksti i mëparshëm prej kohësh nuk gjendej prej studentëve, prandaj ishte i nevojshëm një botim i ri. Libri që përfshin të dy disiplinat gjuhësore dhe, natyrisht, me ndryshime kundrejt botimit të vitit 1987, u botua me titullin “Stilistika dhe pragmatika” më 1999.
Publisher:Albas
Year:2015
Pages:360
ISBN:978-9928-02-507-4
Tiranë:Shipping costs 200 Lekë, arrives in 24 hours.
Rrethe:Shipping costs 400 Lekë, arrives in 48 hours.
Balkans:Shipping costs 6 Euro, arrives in 3-5 Days.
Europe:Shipping costs 6 Euro, arrives in 6-8 Days.