Atlas Gjeografik
ulje

Atlas Gjeografik

800 L 1,000 L

Libri Atlas Gjeografik..

Atlas Gjeografik (për shkollat)
ulje

Atlas Gjeografik (për shkollat)

280 L 350 L

Atlas Gjeografik për shkollat 9-vjeçare dhe të mesme..

Atlas i anatomisë
ulje

Atlas i anatomisë

640 L 800 L

Kjo vepër i drejtohet nxënësve, studentëve, kujt do lexues që kohë pas kohe i nevojiten njohuri nga ..

Atlas i biologjisë
ulje

Atlas i biologjisë

640 L 800 L

Qëllimi i kësaj vepre është që t'i japë lexuesit, nxënësit dhe atij që kohë pas kohe bën konsultime ..

Atlas i historisë (për shkolla)
ulje

Atlas i historisë (për shkolla)

600 L 750 L

Atlasi përfshin historinë e përgjithshme dhe historinë kombëtare. Pjesa që i përket historisë së për..

Atlas i zoologjisë
ulje

Atlas i zoologjisë

640 L 800 L

Qëllimi i kësaj vepre është që t'i ofroj lexuesit, nxënësit dhe atij që kohë pas kohe e lexon këtë v..

Atlas themelor i astronomisë
ulje

Atlas themelor i astronomisë

640 L 800 L

Qëllimi i kësaj vepre është t'i japë lexuesit, nxënësit dhe atij që kohë opa kohe bën konsultime shk..

Atlas themelor i botanikës
ulje

Atlas themelor i botanikës

640 L 800 L

Ky atlas, i mbushur me të dhëna, kombinon fotografi tërheqëse dhe ilustrime me tekst të qartë, për t..

Atlas themelor i ekologjisë
ulje

Atlas themelor i ekologjisë

640 L 800 L

Qëllimi i këtij botimi është që lexuesit, nxënësit dhe atij që kohë pas kohe do ta shfrytëzojë, t'i ..

Atlas themelor i eksplorimeve dhe shpikjeve
ulje

Atlas themelor i eksplorimeve dhe shpikjeve

640 L 800 L

Ky atlas synon të paraqesë një sintezë të arritjeve shkencore, teknike dhe kulturore si dhe zbulimet..

Atlas themelor i filozofisë
ulje

Atlas themelor i filozofisë

640 L 800 L

Ky Atlas është një vepër, me të cilën këshillohesh, si dhe një mjet me vlerë për t'u orientuar si të..

Atlas themelor i fizikës dhe i kimisë
ulje

Atlas themelor i fizikës dhe i kimisë

640 L 800 L

Qëllimi i kësaj vepre është që t'i japë lexuesit, nxënësit dhe atij që kohe pas kohe bën konsultime ..

Atlas themelor i Fiziologjisë
ulje

Atlas themelor i Fiziologjisë

640 L 800 L

Ky atlas i mbushur me informacion, kombinon foto, diagrame, tabela e ilustrime me një tekst të qartë..

Atlas themelor i gjeografisë fizike
ulje

Atlas themelor i gjeografisë fizike

640 L 800 L

Ky atlas bashkon tekstin, fotografitë me ngjyra dhe ilustrimet e gjalla për të përshkruar pjesët e T..

Atlas themelor i historisë së artit
ulje

Atlas themelor i historisë së artit

640 L 800 L

Kjo vepër ofron për lexuesin dhe publikun e interesuar një sintezë të shfaqjeve artistike, te cilat ..

Atlas themelor i historisë së botës
ulje

Atlas themelor i historisë së botës

640 L 800 L

Qëllimi i këtij atlasi të historisë botërore është të japë një përmbledhje të rrugës që ka përshkuar..

Atlas themelor i Politikës
ulje

Atlas themelor i Politikës

640 L 800 L

Atlasi i Politikës prezanton në një mënyrë interesante një pamje të përgjithshme të institucioneve d..

Atlas themelor për religjionet
ulje

Atlas themelor për religjionet

640 L 800 L

Ky vëllim jep në një mënyrë të kuptueshme dhe me ilustrime të shumta një përmbledhje të historisë sh..

Do not miss the latest news!

Receive information about promotional offers, announcements of new releases and events.