Atlas Gjeografik

Atlas Gjeografik

1,000 L

Libri Atlas Gjeografik..

Atlas Gjeografik (për shkollat)
New

Atlas Gjeografik (për shkollat)

350 L

Atlas Gjeografik për shkollat 9-vjeçare dhe të mesme..

Atlas i anatomisë
New

Atlas i anatomisë

800 L

Kjo vepër i drejtohet nxënësve, studentëve, kujt do lexues që kohë pas kohe i nevojiten njohuri nga ..

Atlas i biologjisë
New

Atlas i biologjisë

800 L

Qëllimi i kësaj vepre është që t'i japë lexuesit, nxënësit dhe atij që kohë pas kohe bën konsultime ..

Atlas i historisë (për shkolla)
New

Atlas i historisë (për shkolla)

750 L

Atlasi përfshin historinë e përgjithshme dhe historinë kombëtare. Pjesa që i përket historisë së për..

Atlas i zoologjisë
New

Atlas i zoologjisë

800 L

Qëllimi i kësaj vepre është që t'i ofroj lexuesit, nxënësit dhe atij që kohë pas kohe e lexon këtë v..

Atlas themelor i astronomisë
New

Atlas themelor i astronomisë

800 L

Qëllimi i kësaj vepre është t'i japë lexuesit, nxënësit dhe atij që kohë opa kohe bën konsultime shk..

Atlas themelor i botanikës

Atlas themelor i botanikës

800 L

Ky atlas, i mbushur me të dhëna, kombinon fotografi tërheqëse dhe ilustrime me tekst të qartë, për t..

Atlas themelor i ekologjisë
New

Atlas themelor i ekologjisë

800 L

Qëllimi i këtij botimi është që lexuesit, nxënësit dhe atij që kohë pas kohe do ta shfrytëzojë, t'i ..

Atlas themelor i eksplorimeve dhe shpikjeve
New

Atlas themelor i eksplorimeve dhe shpikjeve

800 L

Ky atlas synon të paraqesë një sintezë të arritjeve shkencore, teknike dhe kulturore si dhe zbulimet..

Atlas themelor i filozofisë
New

Atlas themelor i filozofisë

800 L

Ky Atlas është një vepër, me të cilën këshillohesh, si dhe një mjet me vlerë për t'u orientuar si të..

Atlas themelor i fizikës dhe i kimisë

Atlas themelor i fizikës dhe i kimisë

800 L

Qëllimi i kësaj vepre është që t'i japë lexuesit, nxënësit dhe atij që kohe pas kohe bën konsultime ..

Atlas themelor i Fiziologjisë

Atlas themelor i Fiziologjisë

800 L

Ky atlas i mbushur me informacion, kombinon foto, diagrame, tabela e ilustrime me një tekst të qartë..

Atlas themelor i gjeografisë fizike
New

Atlas themelor i gjeografisë fizike

800 L

Ky atlas bashkon tekstin, fotografitë me ngjyra dhe ilustrimet e gjalla për të përshkruar pjesët e T..

Atlas themelor i historisë së artit

Atlas themelor i historisë së artit

800 L

Kjo vepër ofron për lexuesin dhe publikun e interesuar një sintezë të shfaqjeve artistike, te cilat ..

Atlas themelor i historisë së botës

Atlas themelor i historisë së botës

800 L

Qëllimi i këtij atlasi të historisë botërore është të japë një përmbledhje të rrugës që ka përshkuar..

Atlas themelor i Politikës

Atlas themelor i Politikës

800 L

Atlasi i Politikës prezanton në një mënyrë interesante një pamje të përgjithshme të institucioneve d..

Atlas themelor për religjionet

Atlas themelor për religjionet

800 L

Ky vëllim jep në një mënyrë të kuptueshme dhe me ilustrime të shumta një përmbledhje të historisë sh..

Do not miss the latest news!

Receive information about promotional offers, announcements of new releases and events.