Art Pamor 5
New

Art Pamor 5

350 L

Fletore pune për klasën e 5-të të arsimit fillor...

Art Pamor 6

190 L

Art Pamor 6 për klasën e 6-të të shkollës 9-vjeçare...

Art Pamor 7

180 L

Art Pamor 7 për klasën e 7-të të shkollës 9-vjeçare...

Art Pamor 8

210 L

Art Pamor 8 për klasën e 8-të të shkollës 9-vjeçare...

Çelësi i gjuhës shqipe për Provimin Kombëtar (cikli 9-vjeçar)

600 L

Çelësi i gjuhës shqipe për ciklin 9-vjeçar...

Fletore pune Gjuha shqipe 5

250 L

Fletore pune Gjuha shqipe 5 për klasën e 5-të të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Gjuha shqipe 7

250 L

Fletore pune Gjuha shqipe 7 për klasën e 7-të të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Gjuha shqipe 8

250 L

Fletore pune Gjuha shqipe 8 për klasën e 8-të të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Gjuha shqipe 9

250 L

Fletore pune Gjuha shqipe 9 për klasën e 9-të të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Gjuhë shqipe 6

250 L

Fletore pune Gjuhë shqipe 6 për klasën e 6-të të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Histori 6

212 L

Fletore pune Histori 6 për klasën e 6-të të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Histori 7

265 L

Fletore pune Histori 7 për klasën e 7-të të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Histori 8

265 L

Fletore pune Histori 8 për klasën e 8-të të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Kimia 9

270 L

Fletore pune Kimia 9 për klasën e 9-të të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Matematika 7

310 L

Fletore pune Matematika 7 për klasën e 7-të të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Matematika 8

330 L

Fletore pune Matematika 8 për klasën e 8-të të shkollës 9-vjeçare...

Gjuha shqipe 5

570 L

Gjuha shqipe 5 për klasen e 5-të të shkollës 9-vjeçare...

Gjuha shqipe 7

450 L

Gjuha shqipe 7 për klasën e 7-të të shkollës 9-vjeçare...

Gjuha shqipe 8

410 L

Gjuha shqipe 8 për klasën e 8-të të shkollës 9-vjeçare...

Gjuha shqipe 9

530 L

Gjuha shqipe 9 për klasën e 9-të të shkollës 9-vjeçare...

Do not miss the latest news!

Receive information about promotional offers, announcements of new releases and events.