Atlas Gjeografik

1,000 L

Libri Atlas Gjeografik..

Çelësi i gjuhës shqipe

500 L

Çelësi i gjuhës shqipe për ciklin 9-vjeçar...

Çelësi i letërsisë dhe gjuhës shqipe

600 L

Rita Petro ka kryer studimet në Universitetin e Tiranës (1980-1984), për Gjuhë Shqipe dhe Letërsi. M..

Loja ABC

500 L

Loja elektronike ABC i mundëson fëmijët që të mësojnë shkronjat e Alfabetit, bashkëtingëlloret dhe z..

Portofoli i nxënësit Gjuhë shqipe 6

350 L

Portofoli i nxënësit Gjuhë shqipe 6 për klasën e 6-të të shkollës 9-vjeçare...

Portofoli i nxënësit Gjuhë shqipe 7

350 L

Portofoli i nxënësit Gjuhë shqipe 7 për klasën e 7-të të shkollës 9-vjeçare...

Udhëzues metodik për dosjen HOP-HOP

1,300 L

Këto metoda e teknika bashkëkohore të larmishme që janë përfshirë në këtë udhëzues metodik, janë kon..

Udhëzues metodik për librin 9 miqtë e mi

1,300 L

ZBËRTHIMI I TEMËS. Njohuritë bazë gjuhësore, shkencore, sociale, artistike që duhet të fitojë fëmija..

Udhëzues metodik për paketën NJË HAP drejt SHKOLLËS

1,300 L

ZBËRTHIMI I TEMËS. Në çdo faqe të tekstit të fëmijës janë paraqitur, me anë të situatave dhe materia..

Mos humbisni të rejat e fundit!

Merrni informacione rreth ofertave promocionale, publikimeve të reja.