Biologjia me zgjedhje 12

1,380 L

Biologjia me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Gjeografi me zgjedhje 12

950 L

Gjeografi me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Gjuha shqipe 12

655 L

Gjuha shqipe 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Gjuha shqipe 12 (Kosovë)

400 L

Gjuha shqipe 12 për klasën e 12-të (Kosovë)..

Gjuha Shqipe dhe Letërsia 3 (Maqedoni)

830 L

Gjuha Shqipe dhe letërsia 3 për gjimnazet e reformuara (Maqedoni)..

Histori me zgjedhje 12

813 L

Histori me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Letërsia 12

673 L

Letërsia 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Letërsia botërore 12 (Kosovë)

460 L

Letërsia botërore 12 për klasën e 12-të (Kosovë)..

Letërsia me zgjedhje 12

760 L

Letërsia me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Letërsia moderne shqipe 12 (Kosovë)

460 L

Letërsia moderne shqipe 12 për klasën e 12-të (Kosovë)..

Psikologjia me zgjedhje 12

384 L

Psikologjia me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Sociologjia me zgjedhje 12

402 L

Sociologjia me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Mos humbisni të rejat e fundit!

Merrni informacione rreth ofertave promocionale, publikimeve të reja.