Arte. Art Pamor 10

250 L

Arte. Art Pamor 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Arte. Muzikë 10

250 L

Arte. Muzikë 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Arte. Teatër 10

250 L

Arte. Teatër 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Biologjia 10-11 Pjesa I & Pjesa II

900 L

Biologjia 10-11 pjesa e parë dhe pjesa e dytë për klasën e 10-të dhe 11-të të shkollës së mesme...

Biologjia me zgjedhje 12

1,400 L

Biologjia me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Çelësi i letërsisë dhe gjuhës shqipe për maturën shtetërore (e re)

750 L

Me qëllim që të shmangni frikën, e cila vjen nga emocionet e provimeve, duhet ta kuptoni se nuk ësht..

Filozofi 11

450 L

Filozofi 11 për klasën e 11-të të shkollës së mesme...

Fizika 10-11 Pjesa I & Pjesa II

880 L

Fizika 10-11 pjesa e parë dhe pjesa e dytë për klasën e 10-të dhe 11-të të shkollës së mesme...

Fletore pune Biologjia 10

265 L

Fletore pune Biologjia 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Fletore pune Biologjia 11

318 L

Fletore pune Biologjia 11 për klasën e 11-të të shkollës së mesme...

Fletore pune Fizika 10-11

477 L

Fletore pune Fizika 10-11 për klasën e 10-të dhe 11-të të shkollës së mesme...

Fletore pune Gjeografi 10

212 L

Fletore pune Gjeografia 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Fletore pune Gjeografi 11

265 L

Fletore pune Gjeografia 11 për klasën e 11-të të shkollës së mesme...

Fletore pune Matematika 10-11

371 L

Fletore pune Matematika 10-11 për klasën e 10-të dhe 11-të të shkollës së mesme...

Gjeografi 10

360 L

Gjeografi 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Gjeografi me zgjedhje 12

970 L

Gjeografi me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Gjeografia 11

560 L

Gjeografia 11 për klasën e 11-të të shkollës së mesme...

Gjuha Shqipe 10

350 L

Gjuha shqipe 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Gjuha Shqipe 11

570 L

Gjuha Shqipe 11 për klasën e 11-të të shkollës së mesme...

Gjuha shqipe 12

680 L

Gjuha shqipe 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Do not miss the latest news!

Receive information about promotional offers, announcements of new releases and events.