Atlas themelor për religjionet

Antoni Tello, Jean-Pierre Palacio, Daniel Coma-Cros

800 L

Publisher: Albas

Sasia:

  • Code:030469

  • Availability:236

  • VAT is included in the price!

Authors:Antoni Tello, Jean-Pierre Palacio, Daniel Coma-Cros
Description:Ky vëllim jep në një mënyrë të kuptueshme dhe me ilustrime të shumta një përmbledhje të historisë shpirtërore të njerëzimit, duke filluar që nga besimet dhe bindjet religjioze në kohët e lashta të parahistorisë deri në ditët tona. Atlasi në një mënyrë të thukët e të përpiktë të njeh me rëndësinë e besimeve fetare në zhvillimin e qytetërimeve, të kulturës, dijeve shkencore, ekonomisë si dhe me mënyrat e lidhjeve mes popujve.
Publisher:Albas
Translated by:Merita Koçiu - Pino
Year:2006
Pages:96
ISBN:9989-108-40-4
Tiranë:Shipping costs 200 Lekë, arrives in 24 hours.
Rrethe:Shipping costs 400 Lekë, arrives in 48 hours.
Balkans:Shipping costs 6 Euro, arrives in 3-5 Days.
Europe:Shipping costs 6 Euro, arrives in 6-8 Days.

Related Products

Do not miss the latest news!

Receive information about promotional offers, announcements of new releases and events.