Atlas themelor i ekologjisë

Jose Tola, Eva Infiesta

800 L

Publisher: Albas

Sasia:

  • Code:030476

  • Availability:268

  • VAT is included in the price!

Authors:Jose Tola, Eva Infiesta
Description:Qëllimi i këtij botimi është që lexuesit, nxënësit dhe atij që kohë pas kohe do ta shfrytëzojë, t'i ofrojë një pasqyrë mjaft tërheqëse të ekologjisë, shkencë e cila i studion veprimet e ndërsjella të bimëve dhe shtazëve me mjdesin jetësor. Vëmendje e veçantë i kushtohet ekologjisë praktike, gjegjësisht ndikimit që kanë aktivitetet e njeriut në planetin tonë, si edhe mënyrat sjelljes qëllimi i të cilave është që edhe më tej Toka të jetë e populluar dhe me kushte të volitshme për jetë edhe për gjeneratat e ardhshme. Hyrja që përfshin aspektet e përgjithshme të ekologjisë dhe indeksi detal i termeve, e rrisin vlerën praktike dhe didaktike të këtij botimi të veçantë.
Publisher:Albas
Translated by:Latif Ajrullai & Qamil Tairi
Year:2007
Pages:96
ISBN:9989-108-31-5
Tiranë:Shipping costs 200 Lekë, arrives in 24 hours.
Rrethe:Shipping costs 400 Lekë, arrives in 48 hours.
Balkans:Shipping costs 6 Euro, arrives in 3-5 Days.
Europe:Shipping costs 6 Euro, arrives in 6-8 Days.

Related Products

Do not miss the latest news!

Receive information about promotional offers, announcements of new releases and events.