Biologjia me zgjedhje 12 (digjital)

1,320 L

Biologjia me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Gjeografi me zgjedhje 12 (digjital)

840 L

Gjeografi me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Gjuha shqipe 12 (digjital)

600 L

Gjuha shqipe 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Histori me zgjedhje 12 (digjital)

720 L

Histori me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Letërsia 12 (digjital)

600 L

Letërsia 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Letërsia me zgjedhje 12 (digjital)

720 L

Letërsia me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Psikologjia me zgjedhje 12 (digjital)

360 L

Psikologjia me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Sociologjia me zgjedhje 12 (digjital)

360 L

Sociologjia me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Mos humbisni të rejat e fundit!

Merrni informacione rreth ofertave promocionale, publikimeve të reja.