Estetika moderne dhe lexime të tjera

900 L

“Veprat e artit janë një formë provokimi. Në nuk i shpjegojmë, por matemi me to. I interpretojmë sip..

Ligji i suksesit

4,014 L

Përgatituni të mësoni nga përvoja e mjeshtrit... Këtu gjenden bazat e filozofisë së suksesit: Formu..

Mos humbisni të rejat e fundit!

Merrni informacione rreth ofertave promocionale, publikimeve të reja.